تجلیل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان از مدیران اجرایی و رؤسای اتحادیه هابه مناسبت روز اصناف

تجلیل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان از مدیران اجرایی و رؤسای اتحادیه هابه مناسبت روز اصناف

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس رایانامه شما منتشر نخواهد شد .


*