برگزاری جلسه باحضور ریاست محترم نظارت براماکن عمومی و اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه ها

برگزاری جلسه باحضور ریاست محترم نظارت براماکن عمومی و اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه ها

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس رایانامه شما منتشر نخواهد شد .


*